แจกเงินเยียวยานักเรียนนักศึกษา

รายละเอียดเยียวยานักเรียน 2,000 บาท สามารถนำไปใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ไฟเขียวแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองนักเรียน สามารถรับเงินเยียวยา 2,000 บาทให้กับนักเรียน ซึ่งยังมีผู้ปกครองหลายท่านที่ยังคงไม่ทราบว่าเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถใช้จ่ายในช่องทางไหนได้บ้าง และ จะได้รับเงินเยียวยาจำนวนนี้ผ่านช่องทางไหน เรามีคำตอบ

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการ แจกเงินเยียวยาผู้ปกครองนักเรียน โดยเงินเยียวยาจำนวนนี้คิดเป็นเงิน 2,000 บาท ต่อคนและยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วย ยกตัวอย่างเช่น มาตรการลดค่าเทอมในระดับอุดมศึกษา และการแจกเงิน 5,000 บาท ให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงโควิด 19 ที่ได้รับผลกระทบ

จากการตรวจสอบเข้ามาล่าสุด มีผู้ปกครองหลายท่านยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเยียวยา 2,000 บาทที่นักเรียนจะได้รับสามารถนำไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างที่เกี่ยวกับการศึกษาของลูกๆหลานๆ ทาางเว็บไซต์ ACCESSTRADE ประเทศไทยมีข้อมูลมาให้ผู้ปกครองแล้วด้านล่าง

รับเงินเยียวยานักเรียนได้ผ่านช่องทางไหน?

กลุ่มที่จะได้รับเงิน 2,000 บาท ได้แก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในสถานที่ศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษานอกสังกัดตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6, ระดับอาชีวศึกษา, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. จากการตรวจสอบเบื้องต้น เงินดังกล่าวจะมีการจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายเงินตรงกับนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ปกครอง แล้วแต่กรณีในรูปแบบเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ จากการตรวจสอบตัวเลขล่าสุด คาดว่าจะมีประมาณ 11 ล้านคน ด้วยวงเงินรวมที่ใช้ประมาณ 2.16 หมื่นล้านบาท

เงินเยียวยาสามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

  • สามารถใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนการศึกษา
  • สามารถใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงการศึกษา
  • สามารถใช้จ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต
  • สามารถใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า

ข้อมูลด้านบนถือว่าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุปเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้อีกตามความเหมาะสม ซึ่งถ้ามีอะไรอัพเดทเพิ่มเติมทางเราจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *