เปิดรายละเอียดประกันรายได้เกษตรกรไทย

อัพเดทข้อมูล เงินประกันรายได้เกษตรกร 3 ประเภท

เปิดรายละเอียดข้อมูล 3 โครงการที่พี่น้องเกษตรกรไทย ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ นั่นก็คือโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ชาวนา, ชาวสวนยาง และ ชาวไร่ข้าวโพด

จากที่รัฐบาลได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ล้านคน นอกจากนั้นทางรัฐบาลก็ยังมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ทำการปลูกพืชผลชนิดอื่นด้วยทางเว็บไซต์ ACCESSTRADE ประเทศไทย  ได้รวบรวมรายละเอียดมาให้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบกันอีกครั้งว่ามีโครงการอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร

ประกันราคาข้าว

ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เริ่มมีการจ่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ราคาประกันข้าวแบ่งตามชนิดข้าวดังนี้

 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเหลือหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเหลือเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน

เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้แก่ พี่น้องเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ไปจนถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกันรายได้ยางพารา

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 มีการคาดว่าจะเริ่มทำการจ่ายในเดือนธันวาคม 2563

ราคาประกัน แบ่งตามชนิดของยาง 

 • น้ำยางสด กิโลกรัมละ 57 บาท
 • ยางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 60 บาท
 • ยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 23 บาท

คุณสมบัติชาวสวนยางที่มีสิทธิ์

 • ต้องเป็นชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย
 • สวนยางพาราต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งเปิดกรีดยางแล้วรายละไม่เกิน 25 ไร่
 • ต้องแบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวนยาง 60% และ คนกรีด 40% ของรายได้ทั้งหมด หากเจ้าของสวนยางกรีดเอง จะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน

ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2564 โดยจะทำการจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และจะทำกจ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน

หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 • ใช้เกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เมล็ดที่ 14.5% คิดในราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

เกษตรกรปลูกข้าวโพดที่มีสิทธิ์

 • เกษตรกรที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *