รายละเอียดเงินชราภาพ ประกันสังคท

เตรียมตัวเบิกใช้ก่อน เงินชราภาพ ประกันสังคม ม.33 ทำอย่างไร

เกณฑ์ใหม่จากทาง ครม. ที่ได้มีการเคาะแนวทางสำหรัผู้ประกันตน ม.33 จากทางประกันสังคม เตรียมปรับให้ผู้ประกันตน ม.33 สามารถนำเงินชราภาพ มาเบิกใช้บางส่วนได้ โดยที่ไม่ต้องรอเกษียณ พร้อมกับเปิดวิธีในการตรวจสอบยอดเงินสะสม ของเงินชราภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ sso.go.th

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกองทุน ประกันสังคม ภายหลังที่ ครม. ได้มีการประชุม และ มีมติเห็นชอบในการปรับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ตามที่ทางกระทรวงแรงงานได้มีการเสนอให้กับรัฐบาล เพื่อปรับเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ แล ะสังคมในปัจจุบัน โดยสาระสำคัญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมก็คือ การเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ที่เกิดจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประกันตน โดยกำหนดให้ผู้ประกันตน มีโอกาสเลือกบริหารจัดการเงินที่สะสมไว้เพื่อโอกาสต่างๆ มาพร้อมกับเกณฑ์ใหม่ 3 ขอ ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ขอเลือก – มีสิทธิเลือกรับเงินบำนาญชราภาพ หรือ เงินบำเหน็จชราภาพ เมื่อนำส่งเงินสมทบครบเงื่อนไขการได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว
  • ขอกู้ – นำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
  • ขอคืน – สามารถนำเงินกรณีชราภาพที่สมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วน

นอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ที่ตอนนี้ประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว โดยมีการขยายอายุขั้นสูง ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้

ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะถูกหักเงินเดือนเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของรายได้ทุกๆเดือนซึ่งเงินส่วนที่ถูกหักออกไปนั้นจะถูกแบ่งออกไปสมทบ 3 ส่วนด้วยกัน เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตของผู้ประกันตนในมิติต่างๆ เช่น เจ็บ, ป่วย หรือ ตาย ประกันการว่างงาน และ ประกันชราภาพ

  • ส่วนที่ 1: 1.5% ของยอดสมทบ หรือ สูงสุด 255 บาท จะใช้ในส่วนของประกันเจ็บป่วย หรือ ตาย
  • ส่วนที่ 2: 0.5% ของยอดสมทบ หรือ สูงสุด 75 บาท จะถูกเก็บไว้ในส่วนของประกันการว่างงาน
  • ส่วนที่ 3: 3%ของยอดสมทบ หรือ สูงสุด 450 บาท จะถูกเก็ไว้ในส่วนของประกันชราภาพ

เงินสมทบในกลุ่มสุดท้ายจะเรียกว่า เงินชราภาพ จะถูกสะสมไปเรื่อยๆ โดยมีนายจ้างสมทบเพิ่มเท่ากับลูกค้า และรัฐบาลช่วยสมทบให้อีก 2.75% โดยเงินสะสมประกันชราภาพนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองง่าย ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  • เข้าไปที่เว็บประกันสังคม sso.go.th
  • เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ให้กดสมัครสมาชิกก่อน
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน
  • เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการแสดงหน้าที่ระบุ การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ ซึ่งจะโชว์ตัวเลขจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตน จำนวนเงินสมทบของนายจ้าง และ จำนนเงินสมทบของรัฐ ยอดเงินรวม (รายปี)

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *