เปิดรายละเอียดสมัครสอบท้องถิ่น 2564

ตรวจสอบรายละเอียด สอบท้องถิ่น 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2564

เช็คด่วนสำหรับรายละเอียดการสอบท้องถิ่น ที่ได้เปิดเผยข้อมูลจากทาง ก.อบต. และ ก.จ.ก.ท. ที่ได้ทำหนังสือประกาศ กสถ. เกี่ยวกับการรับสมัครการแข่งขันเพื่อสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 การประกาศจากทางด้าน คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564

กสถ. หรือ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จะมีการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆ โดยอาศัยอำนาจตามความในประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รวมไปถึงเงื่อนไขของการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติคณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

จากการลงมติของคณะกรรมการกลาง สำหรับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา และครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่างผ่านทางเว็บไซต์ตามรายการด้านล่าง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *