รายลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40

ช่องทางในการลงทะเบียน ประกันสังคม มาตรา 40 ใช้แค่บัตรประชาชนก็ลงทะเบียนได้

เปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ได้ออกช่องทางในการสมัครเป็นผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม มาตรา 40 ทำได้ง่ายๆ ผ่านหลายช่องทาง เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครได้

สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาเปิดเผยถึงช่องทางในการสมัคร ประกันสังคม มาตรา 40 เพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากมาตรการเยียวยาล็อกดาวน์ จากที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้มีการเยียวยา นายจ้าง และ ลูกจ้าง รวมไปถึงผู้ที่มีอาชีพอิสระ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ที่มี 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ในกลุ่ม 9 สาขาอาชีพ เพื่อเป็นการหยุดการระบาดของเชื้อไวรัสรอบใหม่ ที่มีความรุนแรงมากที่สุด

กลุ่มอาชีพอิสระ เป็นกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ก่อนล่าสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครประกันสังคม มาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความสำคัญกับอาชีพอิสระ เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดด้านล่าง

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกันสังคม ม.40

ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้

3 ช่องทาง ในการเลือกจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม ม.40

นอกจากสิทธิการได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แล้วสำหรับกลุ่มแรงงาน อิสระที่เข้าข่ายใน 9 กลุ่มอาชีพ และอยู่ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดง การสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ยังได้รับความคุ้มครอง และ ได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอื่นๆ ตามจำนวนเงินที่เราจ่ายสมทบ ในปัจจุบัน มี 3 ทางเลือกด้วยกัน ตามรายละเอียดด้านล่าง

 1. จ่าย 70 บาท
 2. จ่าย 100 บาท
 3. จ่าย 300 บาท

ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบให้มีการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม 2564 ไปจนถึงเดือน มกราคม 2565 โดยลดเหลือตามรายละเอียดด้านล่าง

 • จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท ต่อเดือน เปลี่ยนเป็นจ่ายอัตราใหม่อยู่ที่ 42 บาท ต่อเดือน
 • จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เปลี่ยนเป็นจ่ายอัตราใหม่อยู่ที่ 60 บาท ต่อเดือน
 • จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาทต่อเดือน เปลี่ยนเป็นจ่ายอัตราใหม่อยู่ที่ 180 บาท ต่อเดือน

5 ช่องทางในการสมัคร ประกันสังคม มาตรา 40 ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถทำการสมัครได้ผ่านช่องทางต่างๆ 5 ช่องทางด้านล่าง

 • สมัครง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผ่านมือถือโดยใช้มือถือแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/
 • สมัครผ่านเคาน์เตอร์ Big C
 • สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
 • สมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles