สรุป! ปลดล็อก "บัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค" เริ่ม 1 พฤศจิกายนนี้

เปิดรายละเอียด รองรับผู้ป่วยบัตรทองรักษาทุกที่

จากการลงมติเห็นชอบ 30 บาท รักษาทุกที่ เพื่อพัฒนา 4 ระบบบริการดูแลผู้มีสิทธิบัตรนำร่อง ผู้ป่วยนอกรักษาหน่วยบริการทุกที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ที่เริมต้นไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สำหรับผู้ป่วยในเริ่ม เขต 9 ส่วน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเริ่มต้น 1 มกราคม 2564 เบื้องต้นโรคมะเร็งก่อนเป็นอันดับแรก

จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการลงมติเห็นชอบข้อเสนอเพื่อ ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ในกรณีผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง สามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ ในวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีบอร์ด สปสช. ได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอ สปสช. ในการพัฒนาระบบการบริการ เพื่อช่วยลดขั้นตอนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค ต่อการเข้ารับบริการ ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ ตามนโยบายของสปสช. ก่อนหน้านี้ และวันนี้ได้มีการเสนอต่อบอร์ด สปสช. เพื่อดำเนินการเร่งด่วนใน 4 เรื่องด้วยกัน

  1. ประชาชนที่เจ็บป่วย สามารถไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการ ปฐมภูมิทุกที่ ในระบบบัตรทองตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่
  2. ผู้ป่วยใน ไม่ตค้องกลับไปรับใบส่งตัว
  3. โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม
  4. ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิ์ทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน

การพัฒนาระบบการบริการบัตรทองครั้งนี้ สามารถเดินหน้าได้จากการได้รับความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร ในการจัดเตรียมความพร้อม และ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลรองรับ เพื่อให้ผู้ป่วยนอก สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่ร่วมกับทำระบบบัตรทอง ในการปรับระบบริการ ทั้งผู้ป่วยใน ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว รวมไปถึงโรคมะเร็ง ที่สามารถเข้าไปรับบริการที่ไหนก็ได้ ที่พร้อม และยัง การบริการ ที่สามารถใช้บริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *