รายละเอียดสมัคร ม.40 กระทบบัตรทองหรือไม่

เช็ครายละเอียดการสมัครเพื่อรับเงินเยียวยา สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

มาตรการการจ่ายเงินเยียวยา สำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส ในพื้นที่สีแดงเข้มมีทั้งหมด 13 จังหวัดมีประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประกันสังคมมาตรา 40 ที่เปิดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากทางรัฐบาลได้

จากการประกาศแจกเงินเยียวยาดังกล่าวทำให้คนไทยหลายๆคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่าจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากการเสียสิทธิ์บัตรทอง และ บัตรคนจนหรือไม่ รายละเอียดดังกล่าวทางสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับ บัตรทอง และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่างๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว “ยืนยัน ว่าไม่มีผลกระทบ” รวมไปถึงการใช้สิทธิรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่เคยได้รับจะได้รับเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติม นั่นก็คือเงินทดแทน จากสาเหตุการขายรายได้ หรือสิทธิประโยชน์จากการเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคม

ทางด้านกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาแจ้งถึงความสำคัญของแรงงานภาคอิสระ หรือ ผู้ประกอบ อาชีพอิสระ ให้สามารถเข้าถึงประกันสังคมได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันชีวิต ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระ หรือ ผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น 0 หรือ 6 หรือ 7 มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี รวมถึงผู้พิการทางร่างกาย สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

เงินสมทบที่ต้องจ่ายทุกเดือน

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาทต่อเดือน ช่วงเดือน สิงหาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2565 จ่ายเงินสมทบเหลือ 42 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน ช่วงเดือน สิงหาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2565 จ่ายเงินสมทบเหลือ 60 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน ช่วงเดือน สิงหาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2565 จ่ายเงินสมทบเหลือ 80 บาท

รายละเอียดของสิทธิการคุ้มครอง

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท จะได้รับสิทธิคุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และ ค่าทำศพ
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท จะได้รับสิทธิคุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ, ค่าทำศพ และ เพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท จะได้รับสิทธิคุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ, ค่าทำศพ, เพิ่มบำเหน็จชราภาพ และ สงเคราะห์บุตร

การสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40

 • ใช้บัตรประชาชน
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • สมัครผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
 • สมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร
 • สมัครผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี

หลังจากสมัครเสร็จแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *