รายละเอียดสถานีกลางบางซื่อไม่เปิดวอล์อิน

กรมการแพทย์แจงจุดฉีดวัคซีนโควิด สถานีกลางบางซื่อ ไม่เปิดวอล์กอิน

จากการรายงานของอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า ทางสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด ได้แจงเหตุเกี่ยวกับการไม่รับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ walk-in เนื่องจากต้องลดความแออัด และในแต่ละวันมีโควต้าต่อวันเพียง 5,000 คนเท่านั้น ผ่านการลงทะเบียนฉีดผ่านค่ายมือถือ

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ มีเป้าหมายเพื่อลดความแออัดจากการเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดโดย เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อบริการฉีดวัคซีนผู้ประกอบการอาชีพขนส่งสาธารณะ ถือว่าเป็นบุคคลด้านแรกที่มีความเสี่ยงสูง และให้บริการกับผู้ใช้บริการกลุ่มดังกล่าวจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 และหลังจากวันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จะเริ่มให้บริการกับประชาชนทั่วไปโดยจะมีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มตามรายละเอียดด้านล่าง

  • กลุ่มองค์กรที่ประสานมายังกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 5,000 คนต่อวัน
  • กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่นัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านผู้ให้บริการสัญญาญโทรศัพท์มือถือจากค่าย Dtac, AIS, True และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย จำนวน 5,000 คนต่อวัน

ในปัจจุบันทางด้านศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ยังไม่มีนโยบายให้บริการในรูปแบบวอล์กอิน เพราะป้องกันเรื่องความแออัดรวมทั้งความไม่แน่นอนในการได้รับคิวฉีดวัคซีน โดยประชาชนที่จะฉีดวัคซีนจะต้องลงทะเบียน, นัดหมาย, จึงจะได้รับคิวโดยสามารถลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการสัญญาญโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

ข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *