รัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอก 2

รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอก 2 ลดค่าน้ำค่าไฟ 2 เดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *