รัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอก 2

เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ระลอก 2

ครม. ลงมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด 19 ด้วยการปรับลดค่าน้ำประปา และ ค่าไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 2 เดือนเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน มาตรการมีผลเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนลดค่าไฟ-ค่าน้ำ ต้องใช้เท่าไหร่ถึงได้ส่วนลด สามารถดูได้ด้านล่าง

เปิดเผยข้อมูลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงบประมาณได้มีการจัดทำมาตรการเศรษฐกิจบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือออกมา 5 มาตรการด้วยกัน ได้แก่ เราชนะ แจกเงิน 3,500 บาท 2 เดือน, คนละครึ่ง ขยายสิทธิเพิ่ม 1 ล้านสิทธิ, ลดค่าน้ำ 10% 2 เดือน และ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน สำหรับรายละเอียดมาตรการ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

มาตรการลดค่าไฟฟ้า

มาตรการลดค่าไฟ 2 เดือน ตามใบแจ้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยจะแบ่งเงื่อนไขออกเป็น 4 เงื่อนไขด้วยกัน

  • บ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
  • บ้านที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไข
  • บ้านที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนจะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี
  • ไม่รวมส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

มาตรการลดค่าน้ำ เป็นเวลา 2 เดือน

มาตรการลดค่านี้เป็ฯมาตรการที่จะลดค่าน้ำเป็นจำนวน 10% ในใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการสงวนเอาไว้เฉพาะบ้านอยู่อาศัย และ กิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *