รายละเอียดโครงการ ช้อปดีมีคืน 2565

รายละเอียดที่ควรรู้ ก่อนเข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน 2565

ช้อปดีมีคืน ปี 2565 มาพร้อมกับเงื่อนไข ลดหย่อนภาษี ช่วยประหยัดภาษีได้ เป็นอีกหนึ่งโครงการจากทางภาครัฐบาล ที่ออกมาเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ออกมาช่วยผู้ที่มีเงินได้ สามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ไปยื่นลดหย่อนภาษี ได้สำหรับการยื่นภาษีในปี 2565

ใครทีสิทธิ์ใช้ ช้อปดีมีคืนบ้าง?

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ จะต้องเป็นบุคคล ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ทำการลงทะเบียน ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผ่านบัตรประชาชน และไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล อื่นๆ เช่น ผู้ที่มีสิทธิ์ช้อปดีมีคืน จะต้องไม่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งในปีเดียวกัน ในส่วนของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน นั้นไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแค่ซื้อสินค้า หรือ บริการตามเงื่อนไข ที่โครงการได้กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ จากร้านค้าก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษีร่วมกับรายการลดหย่อนภาษีอื่นๆได้ตามปกติ

คำถาม ช้อปดีมีคืน ปี 2565 สามารถลดหย่อนภาษีได้มากกว่าปกติ จริงรึเปล่า?

โครงการช้อปดีมีคืน ปี 2565 เป็นส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2565 เหมือนกับรายการลดหย่อนภาษีอื่นๆที่มีอยู่ตามปกติ หมายความว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้มาหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายตามเงื่อนไขโครงการ และ อัตราภาษี ที่ต้องจ่ายของแต่ละคน ตามรายได้สุทธิในปี 2565 ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือ ถ้ายิ่งซื้อเยอะ แล้วจะได้ลดหย่อนภาษีเยอะ นั่นเองในกรณีที่ซื้อตามเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน เต็มเพดานอยู่ที่ 30,000 บาท เท่ากัน คนที่จะต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้มากกว่าส่วนคนที่จะได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ก็จะไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อน

ทำความเข้าใจก่อนที่จะเลือกโครงการช้อปดีมีคืน

ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนนั้น จะต้องพิจารณาดูก่อนว่า เรามีระดับอัตราภาษีที่จะต้องเสียมากน้อยแค่ไหน จากรายได้สุทธิ โดยคำนวนตามด้านล่าง

รายได้สุทธิ เท่ากับ เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

  • เงินได้สุทธิ 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ทำให้ไม่ได้ผลประโยชน์จากโครงการช้อปดีมีคืน
  • เงินได้สุทธิ 150,001 – 300,000 บาท อัตราภาษี 5% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
  • เงินได้สุทธิ 300,001 – 500,000 บาท อัตราภาษี 10% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
  • เงินได้สุทธิ 500,001 – 750,000 บาท อัตราภาษี 15% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
  • เงินได้สุทธิ 750,001 – 1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
  • เงินได้สุทธิ 1,000,001 – 2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
  • เงินได้สุทธิ 2,000,001 – 5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
  • เงินได้สุทธิ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *