เปิดรายชื่อยี่ห้อฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย

เช็คด่วน รายชื่อยาฟ้าทะลายโจร ผิดกฎหมาย เตือนประชาชนอย่าหลงซื้อ

ฟ้าทะลายโจร เป็นยาสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในปัจจุบัน ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ออกมาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ยาฟ้าทะลายโจร ซึ่งตรวจพบว่ามีหลายแบรนด์ที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากสวมเลข อย.

จากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ที่ได้รายงานตรวจพบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร พบว่าผิดกฎหมาย 11 รายกาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง อย. และทาง อย. ออกมาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อและซื้อไปบริโภค

5 รายชื่อฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย

 1. ผลิตภัณฑ์ PROINNO FAH TALAI CHON ฟ้าทะลายโจรแคปซูล (ฉลากไม่ระบุชื่อผลิต)
 2. ใบชาเวียงพิงค์ ฟ้าทะลายโจรแคปซูล (ฉลากไม่ระบุชื่อผู้ผลิต)
 3. เบญจามินทร์ (Benjamin) ฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูล (ฉลากไม่ระบุชื่อผู้ผลิต)
 4. ฟ้าทะลายโจรผสมถั่งเช่า (ฉลากระบุ ผลิตโดยวิสาหกิจชุชนบ้านคลอง ควบคุมสูตรโดยแพทย์แผนไทย)
 5. สมุนไพรฟ้าทะลายโจร Andrographis Capsule ฟ้าทะลายโจร ชนิดแคปซูล ฉลากระบุส่วนประกอบ ฟ้าทะลายโจร 100% เลขทะเบียน 365060065852 (ไม่ใช่เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจาก อย.)

6 ผลิตภัณฟ้าทะลายโจร สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น หรืออ้างว่ามีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ

 1. ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตราวังสมุนไพรตะวัน ตรวจสอบพบสวมเลขทะเบียนตำรับยาของผลิตภัณฑ์อื่น
 2. ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตรา ลุงวิทย์สรรคโลก ตรวจสอบพบสวมเลขทะเบียนตำรับยาฟ้าทะลายโจรของผลิตภัณฑ์อื่น
 3. ฟ้าทะลายโจร ชมนาญา ตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสวมเลขทะเบียนตำรับของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรของผลิตภัณฑ์อื่น
 4. ยาจากสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร แคปซูล ตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสวมเลขทะเบียนตำรับของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรของผลิตภัณฑ์อื่น
 5. บ้านยิ้มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฟ้าทะลายโจร Andrographis Paniculata ผลิตภัณฑดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ บ้านยิ้มสมุนไพร ไม่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ
 6. ฟ้าทะลายโจร วิตามินC+ ขิงแก่พลัส ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสวมเลขทะเบียนตำรับของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรของผลิตภัณฑ์อื่น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *