ยกเลิกสัญญาบัตรทอง คลินิก และ รพ. 64 แห่ง

ยกเลิกสัญญาบัตรทอง คลินิก และ โรงพยาบาลเอกชนรวม 64 แห่ง กระทบประชาชน 8 แสนราย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *