มาตรการช่วงปีใหม่ อนุมัติจากทาง ศบค.

เปิดมาตรการป้องกันโควิด-19 จัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่

เปิดเผยข้อมูลจากโฆษก ศบค. ได้ลงมติเห็นชอบมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยให้มีการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ควบคุม และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง สำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว การดื่มสุรา ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 สามารถเปิดบริการได้ และ บริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น.

พื้นที่ควบคุม นั้นสามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่เกิน 01.00 น. เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก ให้เคร่งครัดต่อมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด หรือ COVID Free Setting ในส่วนของมาตรการความปลอดภัยในช่วงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะทำให้เกิดการระบาดได้ในช่วงปีใหม่

 • การวมตัว และ ความหนาแน่น
 • การเดินทาง และ การเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด
 • การดื่มสุรา แอลกอฮอล์ การไม่ปฎิบัติตามมาตรการ
 • การประมาทไม่ปฏิบัติตามมาตรการของผู้ประกอบการ

กิจการ และ กิจกรรมที่ต้องควบคุมกำกับมาตรการ

 • การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 • แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และ ร้านอาหาร
 • กิจกรรมทางศาสนา เช่นการสวดมนต์ข้ามปี, ทำบุญ, ตักบาตร
 • กิจกรรมรวมตัวในสถานที่สาธารณะ เช่น การจัด event, กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • กิจกรรมรวมตัวเครือญาติ เช่นการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ที่บ้าน หรือในชุมชน

มาตรการกิจกรรม และ กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

ขนส่งสาธารณะ

 • สถานีขนส่ง, ท่ารถ, ท่าเรือ ให้มีการจัดมาตรการเว้นระยะห่าง มีการระบายอากาศตามเกณฑ์ที่กำหนด และทำความสะอวด
 • ยานพาหนะ ให้เน้นทำความสะอาดหลังจากใช้บริการในแต่ละครั้ง กรณีพาหนะเป็นแบบปรับอากาศให้เปิดระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง
 • ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหาร ขณะกำลังโดยสาร

ปั๊มน้ำมัน

 • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ และ บริเวณจุดพัก
 • กิจกรรมที่อยู่ในปั้นน้ำมันให้ดำเนินตามมาตรการ COVID Free Setting ทุกกิจการ

ร้านอาหาร

 • จัดให้มีการระบายอากาศ และควบคุมความหนาแน่นในร้านอาหาร
 • งดไม่ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ และ บริการที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด
 • การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ และ บริเวณจุดพักคอย

ห้างสรรพสินค้า และ คอมมูนิตี้มอลล์

 • ควบคุมการรวมกลุ่ม ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่างในการใช้บริการ โดยเฉพาะศูนย์อาหาร, ร้านอาหาร และ บริเวณที่มีการจัดให้แสดงสินค้า หรือส่งเสริมการขาย, ลานกิจกรรม, โรงภาพยนตร์
 • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ และ บริเวณจุดพักคอย
 • ทุกกิจกรรม ย่อยให้ห้องสรรพสินค้า ให้ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting

แหล่งท่องเที่ยว

 • ควบคุมการรวมกลุ่ม ความหน้าแน่น และการเว้นระยะห่าง
 • กิจการ และ กิจกรรม ภายในแหล่งท่องเที่ยว ให้ดำเนินตามมาตรการ COVID Free Setting กิจกรรมรวมตัวของเครือญาติ
 • ออกมาตรการแนะนำให้ทำการฉีดวัคซีนครมตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
 • สวมหน้าหน้า โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าใกล้ผู้สูงอายุ
 • หากจัดกิจกรรมสังสรรค์ ควรจัดในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือ ในที่โล่ง จัดพื้นที่ไม่ให้หนาแน่น งดกิจกรรมสัมผัส หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
 • ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน งดร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และ สัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *