มาตรการช่วยเหลือ และเยียวยาโควิด ลดค่าน้ำค่าไฟ 2 เดือน

ตรวจเช็คมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาโควิด รอบ 3

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ปัจจุบัน ที่มีการขยายวงกว้างและกระจายไปในหลายๆจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ ประเทศไทยของเรายังคงพบผู้ติดเชื้อรายวันที่พุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยแถมตอนนี้ยังมีอัตราผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้นอีกด้วย ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการเยียวยาและมาตรการป้องกันต่างๆที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวแน่นอนว่ามันจะกระทบต่อภาคธุรกิจ และภาคประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล่าสุดทางคณะรัฐมนตรี ได้มีการมติอนุมัติมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานโดยให้ความช่วยเหลือผ่านการลดค่าน้ำประปา และ ลดค่าไฟฟ้า

มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย สำหรับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้น จะมีทั้งหมด 2 เดือนด้วยกัน ได้แก่เดือนพฤษภาคม 2564 และ มิถุนายน 2564 ซึ่งมาตรการช่วยเหลือลดค่าน้ำค่าไฟ ให้กับประชาชนครั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกินอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

มาตรการลดค่าไฟฟ้า

มาตรการช่วยเหลือประชาชน ผ่านการลดค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็กโดยใช้ค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นฐานในการคำนวณ ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
  • บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย และถ้าเป็นหน่วยที่ใช้ไฟฟ้น้อยกว่า หรือ เท่ากับใบแจ้งหนี้ของเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าใช้ไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงและถ้าหากมีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งหนี้ ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • บ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ตามรายละเอียดด้านล่าง
    – สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้เท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564
    – สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1000 หน่วยต่อเดือนให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้ของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกกับหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าในใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตรา 50%
    – สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วยให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของใบแจ้งค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2564 บวกกับหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2564 ในอัตรา 70% โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • กิจการขนาดเล็ก จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564

มาตรการลดค่าน้ำประปา 10%

สำหรับมาตรการลดค่าน้ำประปา ประเภทของบ้านอยู่อาศัย ได้ก่ที่อยู่อาศัยทุกประเภททั้งบ้าน, คอนโด, หอพัก, บ้านเอื้ออาทร ฯลฯ และ กิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนของราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการขนาดเล็ก เช่น ร้านโชว์ห่วย, ร้านค้า, หรือ โรงแรมขนาดเล็ก ช่วยเหลือค่าน้ำเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน 2564

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *