มาตรการเยียวยา คนกลางคืน รับ 5000 บาท

เปิดมาตรการเยียวยา ผู้ประกอบการ และ ผู้ที่ทำงานกลางคืน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด รับเงินเยียวยา 5000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *