มาตรการเยียวยา คนกลางคืน รับ 5000 บาท

ตรวจสอบวันโอนเงินเยียวยา คนกลางคืนรับ 5,000 บาท

มาตรการเยียวยาล่าสุดจากทางรัฐบาล มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำงานกลางคืน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เปิดเผยข้อมูลจากทางนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประสานงานโดยให้ทางสำนักงานประกันสังคม ดูแลและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนอย่างเร่งด่วน กับกลุ่มผู้ประกันตน ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับบาร์ต่างๆ รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดได้มีมาตรการเยียวยา ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน และมีการกำหนดวันที่จะมีการโอนเงินงวดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มต้องปฎิบัติตามข้อบังคับจากมาตรการจากทางรัฐบาล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางด้านกระทรวงแรงงาน ดำเนินงานโดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีการออกมาตรการเยียวยา ผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล โดยออกข้อกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตราละ 5,000 บาท ต่อคน ทางด้านโฆษก สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาเปิดเผยถึงผู้ที่ได้รับการเยียวยาต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ทำงานในกิจการสถานบันเทิง เช่น ผับ, บาร์ และ คาราโอเกะ
  • ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 จะต้องบได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับทางกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การรับรองภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

ในส่วนของผู้ที่ได้รับกระทบจากงานกลางคืน แต่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมกับรีบทำการชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง ทางสำนักงานประกันสังคม ขอย้ำอีกทีว่าคนที่จะได้รับเงินเยียวยา จะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมเท่านั้น

จ่ายเงินเยียวยาคนกลางคืนวันไหน?

ทางด้านสำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งว่าจะมีการดำเนินการโอนเงินพร้อมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีเลขบัตรประชาชน และจะมีการเริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ในส่วนของโครนงการเยียวยากลุ่มคนที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง, ผับ, บาร์, คาราโอเกะ รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงภาคกลางคืน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จะมีกลุ่มคนที่ทำงานบันเทิงเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 อีกจำนวน 1.3 แสนคน ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการเยียวยา ถ้าคิดเป็นตัวเลข จะคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 600 กว่าล้านบาท เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องผู้ประกันตนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *