เปิดฟังก์ชั่นหมอพร้อม พร้อมให้จองคิวฉีดวัคซีน

เปิดฟังก์ชั่นหมอพร้อม V2. เปิดให้ประชาชนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกัน 1 พ.ค. 64 นี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *