พระราชบัญญัติ ชุมนุมในที่สาธารณะ 2558

ประกาศพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *