วันหยุดยาวพฤษภาคม 2565

ใครรอวันหยุดยาวๆ รีบอัพเดทกันได้เลยสำหรับเดือน พฤษภาคม 2565

เฮให้ดังๆกับวันหยุดยาวในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ จะเห็นได้เลยว่าเดือนหน้านี้จะมีวันหยุดยาวๆ 2 ช่วงสัปดาห์ด้วยกัน และหน่วยงานรัฐจะได้หยุดยาวติดต่อกันถึง 4 วันในวันพืชมงคล โดยวันพืชมงคล ถือว่าเป็นวันหยุดเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น

คนไทยหลายๆคนเริ่มวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวกันแล้ว เนื่องจากในเดือนหน้านี้ประเทศไทยของเรามีวันหยุดยาวมาให้เราได้พักผ่อนกันอีกแล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2565 จะเห็นได้ชัดเลยว่า ประเทศไทย จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 2 ช่วงสัปดาห์ แต่วันหยุดยาวของเอกชนจะเป็นวันหยุดยาวไม่กี่วันเท่านั้น แต่ต่างจากทางภาครัฐบาล ที่มีวันหยุดยาวที่เพิ่งจะมีการประกาศ วันพืชมงคล หรือ วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จากสำนักพระราชวังออกมา และในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565  วันนี้ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทย จะมาอัพเดทวันหยุดยาวในเดือนพฤษภาคม 2565 ว่าเป็นวันหยุดแบบไหน มีรายละเอียดยังไงบ้าง เช่นธนาคาร และ เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐได้หยุดยาวเหมือนกันหรือไม่ ไปอัพเดทกันได้ด้านล่างเลย

วันหยุด วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

  • วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือ พระราชพิธีบรมราชาษิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • หน่วยงานเอกชน ถือว่าวันฉัตรมงคลเป็นวันหยุด รวมไปถึงสถาบันการเงิน และ ธนาคารถือว่าเป้นวันหยุดของธนาคาร ตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี 2565

วันหยุด วันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2565

วันพืชมงคล หรือ วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร ให้การทำนา ทำให้เกิดความมั่นใจและความเป็นสิริมงคล รวมไปถึงบำรุงขวัญแก่เกษตรกร โดยกำหนดให้จัดขึ้นในเดือน 6 หรือ เดือนพฤษภาคม ของทุกปี การกำหนดวันพีชมงคลแต่ละปีจะถูกกำหนดโดยสำนักพระราชวัง ตามฤกษ์ยามที่เหมาะสม

  • สำหรับวันพืชมงคล ถือว่าเป็นวันหยุด สำหรับบางหน่วยงาน
  • หน่วยงานเอกชนถือว่าไม่เป็นวันหยุด
  • สำหรับสถานบันการเงิน และ ธนาคาร ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของธนาคาร ตามประกาศสถาบันการเงิน ประจำปี 2565

วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2565 หยุดยาวกี่วัน แล้วได้หยุดวันไหนบ้าง

  • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันแรงงาน
  • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล เป็นวันหยุดเฉพาะราชการ
  • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *