บทลงโทษ คนไม่ยื่นภาษี

เปิดบทลงโทษ สำหรับคนที่ยื่นภาษีไม่ทัน หรือ ว่าลืมยืนภาษี

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *