เปิดทบทวนสิทธิ์ ม.33เรารักกัน

ทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง

หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบโครงการ ม.33 เรารักกัน ซึ่งจะเปิดให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 โดยทางธนาคารจะทำการคัดกรองข้อมูลในวันที่ 18 ถึง 14 มีนาคม 2564 จากนั้น จะอยู่ในช่วงของการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 15 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ จะมีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังทุกๆวันจันทร์ ครั้งละ 1,000 บาท โอนทุกวันจันทร์จนกว่าจะครบ 4,000 บาท ตามรายละเอียดโครงการ

การยื่นขอทบทวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ระหว่างวันที่ 15 ไปจนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 จากนั้นทางธนาคารกรุงไทย จะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมไปถึงการประมวลคัดกรอง และแจ้งยืนยันการได้รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2564 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน จะต้องทำการกดรับสิทธิ์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 5 ไปจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยรับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ครั้งละ 2,000 บาท ในวันที่ 5 และ วันที่ 12 เมษายน 2564 จะเริ่มใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตังในการจา่ยเงินสำหรับการซื้อสินค้า ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
 • ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เปิดไทม์ไลน์การลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกัน

 • 21 ก.พ. ถึงวันที่ 7 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • 8-14 มี.ค. 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • 15-21 มี.ค. 2564 กดใช้งาน และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
 • 22, 29 มี.ค. และ  5, 12 เม.ย. 2564 ได้วงเงินผ่านเป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บาท
 • 22 มี.ค. ถึง 31 พ.ค. 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้า และ บริการร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ

ไทม์ไลน์ การยื่นขอทบทวนสิทธิ โครงการ ม33เรารักกัน

 • 15-28 มี.ค. 2564 ทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • 29 มี.ค. ถึง 4 เม.ย. 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • 5-11 เม.ย. 2564 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
 • 12, 19 เม.ย. 2564 ได้วงเงินผ่านเป๋าตัง ครั้งละ 2,000 บาท
 • 12 เม.ย. ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ เราชนะ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *