New Memoji Styles and Sticker

รูปแบบใหม่ล่าสุด สำหรับสติกเกอร์ และ การแสดงตัวตนของคุณผ่าน Memoji มีทรงผมให้เลือกกว่า 20 แบบ สามารถเลือกได้ตามอายุ แบะ อาชีพ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *