เปิดตัวเว็บวันภาษาไทย เพื่อการเรียนรู้

เว็บไซต์ pasathai.net ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ให้เข้าถึงภาษาไทย และ เพื่อเผนแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในรูปแบบ New Normal

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *