เปิดตัว เราไม่ทิ้งกัน ด้านการเงิน

กระทรวงการคลังเปิดตัวเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน. com

อีกหนึ่งเว็บไซต์ ที่ถูกปล่อยออกมา จากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง สถาบันการเงินของทางรัฐบาล ได้จัดทำเว้บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com ออกมา เพื่อเป็นการเผยแพร่ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาจากทางรัฐบาลต่างๆ ได้รับรู้ถึงข่าวสาร, วิธีการ และ มาตรการเกี่ยวกับด้านการเงินของทางรัฐบาล ให้กับประชาชน และ ผู้ประกอบการ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อน และ ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสามารถนะไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ

โครงสร้างของเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com โดยจะมีการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เน้นในเรื่องความสะดวกสบาย บวกกับการใช้งานที่ง่ายกับการค้นหาข้อมูลต่างๆในเรื่องมาตรการ ด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถเลือกค้นหามาตรการ จากสถาบันการเงินต่างๆ ของทางรัฐบาลแต่ละที่ ซึ่งประกอบด้วย

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว.
 • ธนาคารเพื่อการส่งออก และ นำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ ธสน.
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัพ หรือ บตท.
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com

 • เกษตรกร และ SMEs เกษตร
 • ประชาชนฐานราก และ บุคคลทั่วไป
 • ผู้ประกอบการ SMEs
 • ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
 • Non-Bank

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *