ศบค. เปิดลงทะเบียนอนุญาตเดินทางช่วงเคอร์ฟิล

ระบบลงทะเบียนการเดินทาง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ผ่านเว็บไซต์ https://covid-19.in.th/

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *