ศบค. เปิดลงทะเบียนอนุญาตเดินทางช่วงเคอร์ฟิล

เปิดรายละเอียดเอกสารผ่านด่านเคอร์ฟิล 13 จังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ ศบค. ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า “COVID19.in.th” เป็นเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าออก 13 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

จากการรายงานของโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้ออกมาเปิดเผยหลังจากแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อประจำวันว่า ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดตามที่ได้กำหนดใน พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 สำหรับมาตรการในพื้นที่ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม คือห้ามออกนอกเคหสถาน หรือช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 ไปจนถึง 04.00 น. สำหรับเวลาอื่นนอกจากเวลาที่กำหนด ให้งดออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น ยกเว้นแต่การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ยกตัวอย่างเช่น อาหาร, ยา, เวชภัณฑ์ หรือ พบแพทย์เพื่อรักษาพยาบาล หรือ รับวัคซีน และ ในส่วนของการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถ Work From Home ได้ จะมีการตั้งด่านบริเวณขอบของจังหวัดแดงเข้ม รวมไปถึงด่านตรวจภายในการเข้าออกเส้นสมุทรปราการ ไปยังภาคตะวันออกอีกด้วย

มาตรการคุมเข้มดังกล่าว จะส่งผลให้การเดินทางเข้า-ออก ไม่สะดวก เนื่องจากจะมีการตรวจเอกสารทั้ง 3 อย่างซึ่งหลักฐานดังกล่าว จะเป็นหลักฐานการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน ฯลฯ จะต้องใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะที่ด่านตรวจ และต้องทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ COVID-19.in.th และทำการแสดง QR Code กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจด้วย

รายละเอียดเว็บไซต์ COVID-19.in.th

เว็บไซต์ Covid-19.in.th เป็นเว็บไซต์ที่คนไทยที่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้านในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะต้องขออนุญาตผ่านเว็บไซต์นี้ด้วย โดยให้กดเลือกที่ปุ่มสีแดง หลังจากนั้นจะมีข้อความขึ้นมาว่า “กรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง” ระบบจะพาคุณไปยังหน้า ระบบลงทะเบียนการเดินทาง โดยทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีช่องให้กรอกข้อมูลดังกล่าวตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ข้อมูลการเดินทาง – ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ เบอร์ติดต่อ (เบอร์ติดต่อไม่บังคับ)
  • การเดินทาง – ระบุชื่อจังหวัด, เขต และ แขวง
  • สถานที่ปลายทาง – ระบุชื่อจังหวัด, เขต และ แขวง (สถานที่ปลายทางมีให้กรอกมากกว่า 1 ช่อง แต่ไม่บังคับให้กรอกทุกช่อง)
  • ช่วงเวลาออกเดินทาง – ระบุชั่วโมงและนาที
  • เวลาที่คาดว่าจะกลับ – ระบุชั่วโมงและนาที
  • วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ไม่บังคับให้กรอก
  • จากนั้นกด ยืนยัน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *