สปสช. เปิดช่องทางตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สปสช. เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกคลิกนิกชุมชนอบอุ่น และ โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *