ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ต้องทำอย่างไร กลุ่มไหนได้ลงทะเบียนก่อน มีคำตอบ

วัคซีนโควิด เป็นอีกหนึ่งความหวังของการลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในตอนนี้ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเปิดแพลตฟอร์ม หมอพร้อม เวอชั่น 2 เพื่อรองรับกรลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ของประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวมไปถึงช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนผ่านทาง Line Official Account และยังสามารถติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. รวมไปถึงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

คนไทยทั้งประเทศ จะได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน

รัฐบาลได้มีการออกมายืนยันว่าคนไทยในประเทศจะได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่

 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคไตเรื้อรังระยะ 5
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด
 • โรคเบาหวาน และ โรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

กลุ่มผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

 • ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
 • ลงทะเบียนได้ที่ Line OA หมอพร้อม
 • โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา
 • อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่
 • เริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

 • เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2564
 • สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน Line OA หมอพร้อม
 • โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา
 • อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่
 • เริ่มฉีดวัคซีนโควิดในเดือนสิงหาคม 2564

ขั้นตอนในการลงทะเบียนจองคิวฉีดวีคซีนโควิด

 • เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นไลน์
 • กดเพิ่มเพื่อน LINE OA หมอพร้อม
 • กดที่เมนูจองฉีดวัคซีนโควิด-19
 • กดจอง
 • กดรับสิทธิ
 • ทำแบบคัดกรองและกดบันทึก
 • หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเรียบร้อยและกดยินยอม
 • เลือกโรงพยาบาล, วัน และ เวลาเพื่อจองฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งหากดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะทำการแสดงข้อความว่า “จองฉีดวัคซีนสำเร็จ”
 • ข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด 19

สำหรับใครที่กำเนินการจองคิวไปแล้ว สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองทั้งโรงพยาบาล รวมไปถึงวันและเวลาได้เช่นเดียวกัน หากใครที่จองฉีดวัคซีนเสร็จแล้ว ระบบจะทำการแจ้งเตือนเพื่อให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเมื่อฉีดเสร็จแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันการฉีดวัคซีนและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และมีแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1 อีกด้วย

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *