ขั้นตอนในการเดินทางกลับประเทศไทย

คนไทยที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศ สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนได้ที่นี่

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ หรือพำนักที่ต่างประเทศแต่มีความประสงค์จะเดินทางกลับมาประเทศไทย คุณสามารถเลือกวิธีในการเดินทางกลับประเทศไทยได้ 2 วิธีด้วยกัน โดยเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษผ่านสถานทูต หรือ เลือกเดินทางกลับมาด้วยเที่ยวบินแบบ Semi Commercial Flight

รายละเอียด สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย

 • สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
 • สามารถลงทะเบียนเข้าคิวกับทางสถานทูต ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม และโควต้าจากทางรัฐบาล
 • เที่ยวบินพิเศษเป็นเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย
 • ต้องทำการกักตัวในสถานที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนในการแจ้งขอเดินทางกลับประเทศ

 • แจ้งความประสงค์ ต้องการเดินทางกลับไทยผ่านสถานทูต โดยระบุ ชื่อผู้เดินทาง, เบอร์ติดต่อ, ช่วงเวลาที่ต้องการเดินทางกลับ และแจ้งเหตุผลในการเดินทางกลับครั้งนี้
 • สถานทูตจะทำการแจ้งวันเดินทาง รวมไปถึงเที่ยวบิน
 • ผู้เดินทางจะต้องทำการจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบิน กับสายการบินไทย
 • สถานทูตออกหนังสือรับรองเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ผู้เดินทางจัดหาใบรับรองแพทย์ หรือ Fit to Fly โดยมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้แสดงกับทางสายการบิน

 • หนังสือรับรองจากทางสถานทูต (สถานทูตจะนำไปให้ที่สนามบิน ในวันเดินทาง)
 • แบบฟอร์ม ต.8 จากสถานทูต (สถานทูตจะนำไปให้ที่สนามบิน ในวันเดินทาง)
 • ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

ขั้นตอนในการเดินทางกลับด้วยเที่ยวบิน Semi Commercial Flight

คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ ไม่ต้องเข้าคิวตามโควต้าจากทางรัฐบาล สามารถเลือกเดินทางด้วยเที่ยวบิน Semi Commercial Flight จากทางสายการบินที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

 1. สายการบิน Singapore Airline
 2. สายการบิน EVA Air
 3. สายการบิน Etihad Airways
 4. สายการบิน Thai Airways
 5. สายการบิน Emirates
 6. สายการบิน Qatar Airways

การกักตัวใน Alternative State Quarantine 14 วัน และรับผิดชอบการจองรวมไปถึงเสียค่าใช้จ่ายเอง

ขั้นตอนในการจอง

 • จองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินที่กำหนดไว้ด้านบน หลังจากที่จองเสร็จจะได้รับ Booking Reference
 • การจองโรงแรมสามารถจองโรงแรม ASQ ได้ที่เว็บไซต์ www.hsscovid.com
 • สามารถติดต่อสถานทูตขอหนังสือรับรองก่อนเดินทางอย่างน้อย 5 วัน และต้องมี booking reference และหลักฐานในการจองโรงแรม ASQ
 • ติดต่อกับทางสายการบินที่ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ผู้เดินทางต้องจัดหาใบรับรองแพทย์ Fit to Fly และผลตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR Test อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *