ขั้นตอนแจ้งไม่ไปเลือกตั้ง อบจ.

เปิดขั้นตอนการแจ้งไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *