ขั้นตอนแจ้งไม่ไปเลือกตั้ง อบจ.

เช็คขั้นตอนในการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563

ช่วงวันหยุดยาวในเดือนธันวาคม ซึ่งวันที่ 20 ธันวาคม เป็นวันหยุดยาวทำให้หลายๆคนอาจจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถแจ้งว่าไม่ว่างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ได้ด้วยนะ แถมทำได้ง่ายๆเพียงแค่ 3 ขั้นตอน เพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณเอง

กรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้มีการแจ้งออกกำหนดการจัดเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ไปจนถึงเวลา 17.00 น. สำหรับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งแต่ ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไปเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้นั้น หลังจากที่ได้ตรวจสอบกับทางด้านคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า “สามารถทำการลงทะเบียนแจ้ง เพื่อรักษาสิทธิ์” รายละเอียดตามด้านล่าง

เช็คสิทธิ์ตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

  • ให้ทำการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ตรวจสอบข้อมูลว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งอะไร และเลือกที่ไหน

ทำการโหลดเอกสารหนักสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ คลิกที่นี่

  • กรอกข้อมูลแค่หน้าแรก ที่ระบุว่า ด้านหน้า ในส่วนที่ 1 ที่เป็นชื่อ, ที่อยู่ และ เหตุผล และส่วนที่ 2 ที่เป็นที่อยู่ของท่านเพื่อส่งจดหมายตอบรับผลการพิจารณา (ในส่วนด้านหลังไม่ต้องกรอก)
  • แนบสำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)

นำเอกสารไปแจ้งต่อนายอำเภอ โดยสามารถนำไปแจ้งได้ทั้งตัวเอง ให้คนอื่นไปยื่นแทน หรือส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ โดยที่อยู่ถึงนายทะเบียนอำเภอ

**การแจ้งไม่ไปเลือกตั้ง จะต้องทำการแจ้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งเท่านั้น

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *