เงินอุดหนุนบุตร สิงหาคม 2563

อย่าลืมเช็ค เงินอุดหนุนบุตรงวด สิงหาคม 2563 เงินเข้าวันนี้

เปิดขั้นตอนในการเช็คสิทธิ์ หลังได้รับการยืนยัดในงวดสิงหาคม 2563 นี้เงินเข้าชัวร์ๆ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 พร้อมเงื่อนไข ใครได้บ้าง และได้เท่าไหร่บ้าง

มาตรการช่วยเหลือบุตรในโครงการ เงินอุดหนุนบุตร ที่รัฐจะแจกเงินให้กับเด็กแรกเกิดผ่านโครงการ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือ ผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีบุตรผ่านโครงการอุดหนุนเงินสำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีอายุตั้งแต่ แรกเกิดจนถึง 6 ปี รับเดือนละ 600 บาท ซึ่งในปัจจุบันมีกระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นคนดูแล

ในส่วนของการจ่ายเงินอุดหนุนบัตร ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ จากการตรวจสอบจากทางกรมบัญชีกลาง มีกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า จะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ที่มีสิทธิในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตามเดิม

การโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์
  • โอนผ่านบัญชีธนาคารทั่วไป

รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดนจะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ประกอบด้วย

  • ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน รายเดิม
  • ผู้ที่มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อ และ ข้อมูล สมบูรณ์ ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนบุตรภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ที่มีสิทธิทั้งรายเก่า และ รายใหม่ จะได้รับเงินอุดหนุนตรงงวด จำนวน 600 บาท ซึ่งจะทำการโอนเงินให้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ และ บัญชีธนาคารทั่วไป ที่ผู้ปกครองได้ทำการลงทะเบียนและให้ข้อมูลเอาไว้

ตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนบัตร

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th/
  • ใส่เลขประจำตัวประชาชนผู้ที่ลงทะเบียน
  • ใส่เลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
  • ใส่รหัสยืนยันรูปภาพ แล้วคลิกที่ ค้นหาข้อมูล

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles