ขั้นตอนในการตรวจหาเชื้อโควิด หลังเดินทางกลับไทย

กรมควบคุมโรค เปิดเผยขั้นตอนในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด สำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเปิดเผยขั้นตอนของการตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ก่อนที่จะทำการปล่อยตัวออกจากสถานกักกันของทางรัฐบาล หรือ ที่เราเรียกกันว่า State Quarantine

หลังจากข่าวที่มีคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศ ทำให้ประชาชนคนไทย ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากกลัวว่าจะเกิดการระบาด ระลอกที่ 2 ขึ้นมา การตรวจพบครั้งนี้เป็นการตรวจพบคนไทยที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากที่กลับมาจากดูไบ แล้วได้ทำการกักตัวครบกำหมด 14 วันแล้ว ในสถานที่กักกันของทางรัฐบาล หลังจากนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติก่อนที่จะตรวจพบเชื้อ COVID-19 ภายหลัง เบื้อต้นผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่สถานบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นที่เรียบร้อย

ทางด้านกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเปิดเผยแนวทางในการบริหาร และ จัดการสถานที่ควบคุมโรค ที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้น โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศว่าทุกคนจะต้องถูกกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการ ในสถานที่กักกันที่รัฐบาลได้จัดให้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ซึ่งจะต้องเป็นวันที่ถัดจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนในการตรวจเชื้อโควิด-19 สำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนดังกล่าวได้ด้านล่าง

  • ถึงประเทศไทยจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อน 1 รอบ
  • เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้รับมอบหมาย ที่สถานกักกันโรค ทำการตรวจคัดกรอกอาการไข้ และ สอบถามอาการทางเดินหายใจทุกวัน
  • ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศทุกคน จะต้องถูกเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ เพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ครั้ง ประมาณวันที่ 5 ถึง 7 ของการกักกันตัว หรือ เมื่อมีอาการไข้, ไอ, มีน้ำมูก, เจ็บคอ หรือ เหนื่อยหอบ
  • ผู้ที่เดินทางที่ตรวบพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์ในการสอบสวนโรค ในระหว่างกักกันตัว จะถูกส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ และ แยกกักตามสมควร

ทางด้านผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ออกมาระบุว่าประชาชนที่เข้าสถานกักกันของรัฐ จะมีการตรวจเชื้อ 1 ครั้งก่อนจะเข้าสู่สถานกักกันโรค ในส่วนของครั้งที่ 2 นั้น จะใช้เวลา 7 ถึง 10 วัน และ ครั้งที่ 3 ก่อนที่จะออกจากสถานกักกันโรค ถ้าหากตรวจไม่พบเชื้อ ก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *