สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ธนาคารออมสิน

เช็คชัดๆขั้นตอนในการลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจากธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้มีมาตรการออกสินเชื่อ สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ เป็นผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย และ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางธนาคารออมสินเปิดให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้น จะอยู่ที่ 175 บาท คนไทยหลายๆคนให้ความสนใจแต่ยังไม่ทราบขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารออมสิน รวมไปถึงคุณสมบัติผู้กู้ว่าต้องมีอะไรบ้าง เราไปเช็คพร้อมๆกันได้เลย

วงเงินกู้ และ อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ให้กับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด ซึ่งผู้กู้ต้องเป็นประชาชนที่มีรายได้ประจำ ยกตัวอย่างเช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจบริการ รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เช่น ถูกลดเงินเดือน, รายได้ขาด, ตกงาน ฯลฯ ทางธนาคารออมสินให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อเดือนหรือ ตกเดือนละ 175 บาท เปิดให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี

ขั้นตอนในการขอกู้ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th แล้วเลือกเมนู ลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ
  • หลังจากที่ปุ่ม ลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้ประจำแล้ว ให้กดยินยอมข้อตกลง และ เงื่อนไขหลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน
  • หลังจากคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนเรียบร้อย ให้กรอกข้อมูลเช่น เลขที่บัตรประชาชน, คำนำหน้าชื่อ + ชื่อผู้ลงทะเบียน, นามสกุล และ วันเดือนปีเกิด
  • ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยคุณจะได้รับนัดหมายจากทางธนาคารผ่าน SMS แจ้งเตือน

เสร็จสิ้นขั้นตอนในการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารออมสิน ขั้นตอนต่อไป ให้ผู้ขอกู้ติดต่อกับทางธนาคารตามวัน และ เวลาที่กำหนด พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่นขอกู้ หลังจากนั้นให้รอผลพิจารณา ในกรณีอนุมัติ จะได้รับแจ้งนัดจัดทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคาร ให้ติดต่อธนาคาร เพื่อทำสัญญา และ รับเงินกู้เข้าบัญชี

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *