วิธีลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท โครงการคนละครึ่ง

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อรับเงินผ่านโครงการ คนละครึ่ง.com

โครงการล่าสุดจากทางรัฐบาลที่ใช้ชื่อว่า “คนละครึ่ง” เป็นโครงการที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนคนเป็นจำนวนมาก มีหลายๆคนหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับเงื่อนไข และ ขั้นตอนในการลงทะเบียนของโครงการคนละครึ่ง เพื่อที่จะมีสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาท สำหรับโครงการนี้ จำกัดสิทธิ์ให้กับคนทั่วไปจำนวน 10 ล้านคน เท่านั้น จำกัดสิทธิ์ให้คนไทยสามารถลงทะเบียนได้ 10 ล้านคนเท่านั้น

การลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท จะเป็นการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ทางเว็บไซต์จะเป็นให้ประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้พร้อมๆกับวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นี้ จากการตรวจสอบข้อมูลจากทางด้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ได้กล่าวถึงมาตรการ คนละครึ่ง ของทางรัฐบาลว่า ทางรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับการบริโภทภายในระยะเวลา 3 เดือนรับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 นี้ในส่วนของกลุ่มเป้าหาายมาตรการดังกล่าว จะมีจำนวน 24 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชาชนทั้งประเทศ

ในขณะที่กระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะใช้มาตรการดังกล่าวกับคนทุกกลุ่ม แต่เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยี  รวมไปถึงรายได้ทำให้จำเป็นจะต้องแบ่งกลุ่มที่สนใจอยากจะลงทะเบียนออกเป็น 2 กลุ่ม ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14 ล้านคน
  • กลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 10 ล้านคน

ในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางรัฐบาลจะทำการจ่ายเงินเข้าบัตรให้คนละ 500 บาทในระยะเวลา 3 เดือนแรก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท เพื่อให้ผู้ถือบัตรนำเงินไปจ่ายได้เลย สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนกับโครงการคนละครึ่ง ทางรัฐบาลจะทำการสมทบเงินไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับการใช้จ่าย หรือมากกว่า 3,000 บาท เพื่อให้การใช้จ่ายกระจายไปยังร้านค้ารายย่อย ทางรัฐบาลได้มีการกำหนดเงินสมทบต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท โดยทางรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับร้านค้าในวันถัดไป

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคน ไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่ แต่บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ โดยการลงทะเบียนจะต้องเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และจะมีการเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563

วิธีในการลงทะเบียน คนละครึ่ง.com

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2563)
  • หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยจะได้รับ SMS ยืนยัน
  • ให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่ง
  • สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หรือหลังจากที่ได้รับสิทธิ์ และถ้าหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วันจะถูกตัดสิทธิ์และเปิดสิทธิ์ให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพิ่ม
  • โครงการคนละครึ่ง รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 100 บาทต่อวันต่อคน หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ นั้นมีการกำหนดออกมาชัดเจนเลยว่าจะต้องเป็นร้านค้ารายย่อยเท่านั้น โดยร้านค้าขนาดใหญ่ และ ร้านสะดวกซื้อไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทางรัฐบาลได้เปิดให้ร้านค้าใหม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ส่วนร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมแล้ว อย่างโครงการ “ชิมช้อปใช้” ที่ผ่านมา หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *