ขั้นตอนเช็คสิทธิ รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

วิธีตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง คลิกเดียวรู้ผลเลย ได้รับเงิน 3,000 หรือไม่

มาตรการที่ได้รับความสนใจมากๆในช่วงนี้นั่นก็คือ มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นมาตรการแจกเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 3,000 จะมีกลุ่มคนที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาดังกล่าว 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ เด็กแรกเกิด, เบี้ยคนชรา และ คนพิการ

จากการรายงานได้ตรวจสอบพบว่า มีผู้ที่มีสิทธิ์หลายคน ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา หรือ เงินยังไม่เข้าบัญชี เลยอยากจะทำการตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิหรือไม่ วันนี้ทาง ACCESSTRADE มีขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง สามารถดูรายละเอียดวิธีการตรวจสอบได้ด้านล่าง

3 ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ กระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ http://covid.m-society.go.th
  2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  3. คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิ

ถ้าตรวจสอบแล้ว ไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างไร?

ไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ต้องทำอย่างไร

  • สำหรับใครที่คิดว่าตัวคุณเองต้องได้รับสิทธิเยียวยากลุ่มเปราะบาง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน พม. ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 1300
  • ที่เบอร์สายตรงของศูนย์ต่างๆ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สามารถติดต่อได้ที่ กรมกิจกรรมเด็ก และ เยาวชน ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุนหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ศดร. เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-651-6534, 02-651-6920, 02-651-6902 หรือ ติดต่อที่เบอร์ 02-255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152 และ 231

สิทธิเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ

สามารถติดต่อได้ที่ กรมกิจกรรมผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-642-4336

สิทธิเบี้ยคนพิการ 

สามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราห์ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อที่เบอร์ 1479 หรือ โทรได้ที่เบอร์ติดต่อ 02-354-3388 ต่อ 311 หรือ 313

 

Leave A Comment