เปรียบเทียบประกันคุ้มครอง COVID-19

ประกันชีวิตคุ้มครอง COVID – 19

ก่อนหน้านี้ทางเราได้มีการแนะนำประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคโควิด-19 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> ประกันชีวิต COVID-19 ซึ่งปัจจุบันมีหลายบริษัทที่เริ่มทำประกันคุ้มครองมากขึ้น ดังนั้นวันนี้จึงมาเปรียบเทียบประกันคุ้มครองให้ชัดเจนมากขึ้น โดยแบ่งเป็นประเภทความคุ้มครอง ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบประกันและความคุ้มครอง ประกันชีวิต COVID-19

ประกัน / ความคุ้มครอง อายุ เบี้ยประกัน เงื่อนไขหรือระยะรอคอย รับเงินเมื่อตรวจเจอ
โควิด-19 ครั้งแรก
ค่ารักษาพยาบาล

(นอนโรงพยาบาล)

อาการโคม่า เสียชีวิต
KPLUS 15-70 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย 7 วัน ชดเชย 1,000 เมื่อตรวจพบเชื้อ 1,000 บาทต่อวัน
(สูงสุด 15 วัน)
100,000
AIA ไม่มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อวัน
(สูงสุด 30 วัน)
50,000
TQM -กรุงเทพประกันภัย 299

499

50,000

100,000

100,000

200,000

  • SCB Covid-19 Care
  • SCB Covid-19 Plus
1-99 ปี
  • 150, 250, 450, 850
  • 150, 220, 520
เริ่มความคุ้มครองเวลา 16.30 ของวันที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
  • 30,000, 50,000, 100,000
  • 10,000, 50,000, 50,000, 100,000
  • 100,000, 100,000, 500,000, 1,000,000
  • 10,000, 10,000, 50,000
TIP insure -ทิพยประกันภัย 1-99 ปี 150

250

450

850

ขณะซื้อต้องอยู่ในไทย

การจ่ายความคุ้มครองรวมอาการโคม่าและเสียชีวิต

10,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

500,000

1,000,000

สินมั่นคงประกันภัย 1-99 ปี 250

450

คุ้มครองทันทีที่ซื้อ 50,000

100,000

เมืองไทยประกันภัย 1-99 ปี 800

1,300

14 วัน และชดเชย 1,000 เมื่อตรวจพบเชื้อ 50,000

200,000

1,000 บาทต่อวัน
(สูงสุด 15 วัน)
500,000

 

ลูกค้า เมืองไทยประกันภัย 1 – 99 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อวัน
(สูงสุด 15 วัน)
100,000
วิริยะประกันภัย 1 – 99 ปี 299

389

599

30 วัน และไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ 30,000

50,000

100,000

300 บาทต่อวัน
(สูงสุด 14 วัน)
JP Insurance 270

470

ก่อนทำประกัน 14 วัน ไม่มีการเดินทางไปกลับกลุ่มประเทศเสี่ยง 50,000

100,000

ลูกค้า True ไม่มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อวัน
(สูงสุด 15 วัน)
100,000
ลูกค้า AIS ไม่มีค่าใช้จ่าย 30 วัน 1,000 บาทต่อวัน
(สูงสุด 15 วัน)
50,000
UOB line connect ไม่มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อวัน
(สูงสุด 15 วัน)
50,000
สินทรัพย์ประกันภัย 1- 99 ปี 99

199

299

15,000

30,000

50,000

ไทยประกันภัย 290

490

590

ต้องไม่เคยเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงก่อน 1 เดือน และหลังทำประกัน 3 เดือน

การจ่ายความคุ้มครองรวมอาการโคม่าและเสียชีวิต

50,000

75,000

100,000

150,000

225,000

300,000

ไทยไพบูลย์  – 199 50,000

เครื่องหมาย หมายถึง ไม่มีข้อมูลในแต่ละเงื่อนไขนั้น ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะอัพเดทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *