กำหนดโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ กันยายน 2563

จากปัญหาในเรื่องของการโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ที่มีการเลื่อนจ่าย ล่าสุดกำหนดวันโอนเงินแล้ว

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *