กำหนดโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ กันยายน 2563

คลังแจ้งพร้อมโอนแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ คนพิการ

จากกรณีที่กรมบัญชีกลาง ที่สังกัดกระทรวงการคลังได้ออกมาแจ้งในเรื่องการเลื่อนจ่ายเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการในวันที่ 10 ของทุกๆเดือน สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับคนละ 600 ถึง 1,000 บาทต่อเดือน ในส่วนของเบี้ยความพิการจะโอนคนละ 800 บาท ต่อเดือน สำหรับงวดเดือนกันยายน 2563 ที่มีปัญหา เลื่อนการจ่ายเงินออกไปนั้น เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้อง ในส่วนของกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้เกิดปัญหาในความล่าช้าเกิดขึ้น

จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานว่า ขณะนี้ทางด้านกรมบัญชีกลางได้มีการดำเนินการและมีความพร้อมที่จะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุ และ ผู้พิการทั้งรายเดิม และ ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในวันที่ 17 กันยายน 2563 การโอนจะเป็นการโอนเงินตามความประสงค์ของผู้รับเบี้ยยังชีพจะเป็นการโอนทั้งแบบโอนเข้าบัญชีโดยตรงคิดเป็น 80% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด และ รับเงินจากองค์กรปกครองท้องถิ่นคิดเป็นจำนวน 20% การประกาศโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ถือว่าเร็วกว่ากำหนดเดิมอย่างมากจากที่ได้มีการแจ้งเอาไว้ว่าจะมีการจ่ายเงินให้ในวันที่ 22 กันยายน 2563

ปัจจุบันทางกรมบัญชีกลางได้รับเงินโอนจากทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคิดเป็นจำนวนเงิน 7 พันล้านบาทครบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จากเดิมที่มีเงินอยู่เพียง 1.7 พันล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้ ทางกรมบัญชีกลางจะใช้เวลา 5 วันในการตรวจสอบข้อมูล และทำการเบิกเงินคงคลังที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ที่ได้แจ้งเอาไว้ โดยผู้ที่รับโอนเงินโดยตรงผ่านบัญชีธนาคาร จะสามารถกดเงินได้ทันทีในวันที่ 17 กันยายน 2563 ในส่วนของผู้ที่ยังรับเงินจากท้องถิ่นอาจจะได้รับเงินไม่เกินวันที่ 18 กันยายน 2563 นี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างมาก โดยมีคำสั่งให้กรมบัญชีกลางได้ทำการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อทำให้การจ่ายเงินทำได้เร็วมากที่สุด จากเดิมที่มีกำหนดว่าจะสามารถโอนเงินได้ในวันที่ 22 กันยายน 2563 แต่เนื่องจากกลัวว่าจะติดวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ ทางกรมบัญชีกลางจะต้องทำการโอนเงินให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งมีจำนวนที่มาก หากจะทำการโอนเบี้ยยังชัพคนชรา และ ผู้พิการ ในช่วงนั้นพร้อมๆกัน อาจจะทำให้ระบบของธนาคารรับไม่ได้ สำหรับอัตราการจ่ายเบี้ยความพิการ และ เบี้ยผู้สูงอายุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

อัตราการจ่ายเบี้ยความพิการ และ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • จ่ายเบี้ยความพิการ จะได้รับ 800 บาท ต่อเดือน
  • จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
  • จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
  • จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
  • จ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 90 ปีได้รับเงิน 1,000 ต่อเดือน

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *