เช็ควันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ 2564

ดูได้ที่นี่ ปฏิทินจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการประจำปีงบประมาณ 2564 โอนเงินวันไหนบ้าง

เบี้ยผู้พิการ และ เบี้ยผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือผ่านเงินอุดหนุน สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพให้กับผู้สูงอายุ และ ผู้พิการโดยการจ่ายเงินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในปีงบประมาณ 2564 หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 ทางกรมบัญชีกลางได้มีการออกปฏิทินในการทำงาน สำหรับการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพความพิการ ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการดำเนินการมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในการสร้างหลักประกันรายได้ ให้กับผู้สูงอายุ คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ด้านล่าง

  • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุ  90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท

ในส่วนของเบี้ยผู้พิการ งบประมาณประจำปี 2564 นั้นทางมติคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบเพื่อเบี้ยความพิการ ให้เป็น 1,000 บาท เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 โดยแบ่งผู้พิการออกเป็น 2 กลุ่ม ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท ต่อเดือน จากเดือน ได้รับ 800 บาท ต่อเดือน
  • ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท ต่อเดือน

สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม แต่ยังคงได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท ต่อเดือนตามเดิม

เปิดปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ทางธนาคารจะทำการโอนเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิผ่านทางบัญชีธนาคาร รายละเอียดดูได้ตามตารางด้านล่าง

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ 2563/2564
ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563
มกราคม 2564 8 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564
เมษายน 2564 9 เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564 10 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564 10 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564 9 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564 10 สิงหาคม 2564
กันยายน 2564 10 กันยายน 2564

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *