เทคนิค: 5 รูปแบบการสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้า

Content Marketing

การทำการตลาดด้วยการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ดึงดูดใจลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาอ่านนั้น ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น ช่วยพัฒนา Engagement ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงการทำคอนเทนต์เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดอันดับของการค้นหาบน Search Engine อีกด้วย ซึ่งรูปแบบของการทำคอนเทนต์นั้นมีหลากหลาย และช่องทางในการทำคอนเทนต์นั้นเป็นไปได้ทั้งบนเว็บไซต์และโซเชียล มีเดีย (Social Media) แตกต่างกันไปตามรูปแบบการสื่อสารของแต่ละธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ยังถือเป็นส่งที่สำคัญที่สุดในการปิดการขาย และสามารถแชร์ออกไปตามสื่อโซเชียลอื่นๆได้ตลอดเวลา วันนี้เราจึงมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่รวบรวมมาไว้ให้ได้อ่านกัน


5 หลักการสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้า

  1. คอนเทนต์หรือบทความที่ดี ควรมีสิ่งที่กระตุ้นความสนใจของคนที่เข้ามาอ่าน พูดอย่างง่ายๆคือสิ่งที่ดึงคนเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการธุรกิจของคุณ และช่วยให้คนสนใจในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เช่น Pop-Up แสดงขึ้นมาให้สมัครสมาชิกระหว่างผู้อ่านกำลังเลื่อนชม, Call to Action โดยอาจจะเป็นปุ่มที่มีคำว่า “คลิกซื้อที่นี่!” “ซื้อเลย” เป็นต้น

  2. การให้รายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น กรณีเป็นหน้าสินค้าต้องมีรายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบของตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็น สี, ขนาด, ราคา, โปรโมชั่น และลิงก์ซื้อสินค้า ให้ชัดเจน

  3. คอนเทนต์ในลักษณะการเปรียบเทียบ (comparison) จะช่วยให้ลูกค้าเลือกสินค้าหรือบริการได้ว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับเขามากที่สุด แน่นอนว่าจะช่วยให้เกิดความต้องการในตัวสินค้าและการตัดสินใจซื้อมากขึ้น

  4. การให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ โดยคอนเทนต์บนเว็บไซต์ ควรมีความหลากหลาย ไม่เน้นขายอย่างเดียว ควรมีคอนเทนต์ให้ข้อมูลความรู้อื่นๆไว้ด้วย และสิ่งสำคัญควรมีส่วนสำหรับแสดงความคิดเห็น เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

  5. คอนเทนต์ที่ดีและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น คือ การเขียนให้คนอ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่สอดคล้อง รวมถึงการจัดหัวข้อการเขียนให้เป็นระเบียบ จะช่วยให้อ่านง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

โดยสรุปโดยรวมการสร้างคอนเทนต์มีความหลากหลาย เช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายการอ่านที่มีความซับซ้อนและแตกต่างกัน การสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ ควรมีการกำหนดเป้าหมายว่าเพื่อการขาย เพื่อโปรโมชั่น หรือเพื่อให้ความรู้ ซึ่งสามารถทำควบคู่ไปด้วยกันได้ แต่สิ่งสำคัญคือการให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สามารถกระตุ้นความสนใจให้ได้มากที่สุด และการตัดสินใจเลือกซื้อจะตามมา 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *