มาตรการกระตุ้มท่องเที่ยว เคาะวันนี้

รัฐบาลเตรียมเคาะ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายๆกิจการ และ หลายกิจกรรม ในประเทศไทยได้รับผลกระทบ บางกิจการ และ กิจกรรมถูกปิดเนื่องจากไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับกิจการ และ กิจกรรม ที่ได้รับผลกระทบอันดับต้นๆ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส นั่นก็คือ ธุรกิจการบิน และ ธรุกิจโรงแรม แน่นอนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เมื่อเกิดขึ้นแล้ว รัฐบาลไทยของเราก็มีมาตรการ ล็อกดาวน์ประเทศไทย ไม่รับสายการบินที่บินมาจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทยนั่นเอง

สำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆเลยก็คือ กิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ก็สามารถขายตั๋วสำหรับเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ, การจับจ่ายใช้สอยจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็เป็น 0 รวมไปถึง การจองโรงแรม จากข่าวที่เราเห็นในปัจจุบัน มีโรงแรมหลายๆแห่งในประเทศไทย ถึงกับต้องปิดตัวลงอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากทนรับแรงขาดทุนไม่ไหวจนติดหยุดกิจการชั่วคราว หรือ ปิดกิจการ จากพิษโควิดดังกล่าว ไม่ได้กระทบกับการท่องเที่ยวในประเทศเท่านั้น ยังกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ไปในทุกภาคส่วน ทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน หลายมาตรการ ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร, เยี่ยวยากลุ่มเปราะบาง, แจกเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด, มาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ, จ่ายเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อเป็นการช่วงเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการล่าสุดที่รัฐบาลไทย กำลังจะเคาะในวันนี้ เป็นมาตรการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเฉพาะในประเทศไทย นั่นเองเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อให้คนไทยเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย หรือ เดินทางไปเที่ยวภายในประเทศนั่นเอง มาตรการดังกล่าว ถูกแบ่งออกเป็น 3 แพ็คเกจย่อยๆด้วยกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ละมาตรการได้ด้านล่าง

  • เที่ยวปันสุข: ช่วยสายการบินต้นทุนต่ำ, รถเช่า รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทาง 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
  • เราไปเที่ยวกัน: สนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 40% ต่อคืน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืน
  • กำลังใจ: อสม. รวมไปถึง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ท่องเที่ยวฟรี ผ่านบริษัทท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน รัฐสนับสนุน 2,000 บาท ต่อท่าน

สำหรับมาตรการ ดังกล่าวเป็นเพียงแค่ต้นแบบ ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมผ่าน ครม. เพื่อทำการพิจารณา เกี่ยวกับมาตรการ และ โครงการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับคนไทยในประเทศ อีกครั้งหนึ่งถ้ามีการอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว เราจะนำมาแจ้งให้ทราบ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *