ขยายเวลาเราเที่ยวด้วยกันถึงสิ้นปีนี้

รัฐบาลเตรียมประกาศ ขยายระยะเวลาโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

ประกาศจากทางรัฐบาล เตรียมตัวขยายระยะเวลาโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน จากปกติจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2563 ขยายเวลาเป็น ธันวาคม 2563 สาเหตุในการขยายเวลาครั้งนี้ก็เพราะว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลที่ดีขึ้นนั่นเอง

ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกมาเปิดเผย และยอมรับเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ซึ่งในโครงการนี้จะมี 2 แพ็กเกจด้วยกัน นั่นก็คือ เราเที่ยวด้วยกัน และ กำลังใจ วันสิ้นสุดของโครงการจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม แต่เนื่องจากโครงการนี้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ก่อนหน้านี้ ทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลยมีแผนที่จะยื่นเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อที่จะนำงบประมาณก้อนเดิมที่ยังคงเหลืออยู่มาขยายระยะเวลาของทั้ง 2 แพ็กเกจ ออกไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 นี้

  • แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน เป็นแพ็กเกจ ที่ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิส่วนลดค่าโรงแรมและที่พักลดสูงสุด 40% เพียง 9 แสนคืน จากจำนวนทั้งหมด 5 ล้านคืน ทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาปลดล็อกเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิลำเนาของตัวเอง เป็นต้น จากการคาดการณ์ดังกล่าว จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 นี้
  • แพ็กเกจกำลังใจ เป็นแพ็กเกจที่ได้รับต่อจากกลุ่ม อสม. และบริษัทนำเที่ยว แต่จนถึงตอนนี้ ยังมีกลุ่ม อสม. ที่ยังไม่ได้ออกเดินทางเหลืออยู่จำนวนมาก ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องทำการขยายเวลาดำเนินการออกไป

ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวบางส่วนที่ได้มีการยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อขอเข้าร่วมแพ็กเกจ เราเที่ยวด้วยกัน โดยจะให้บริษัทนำเที่ยวทำแพ็กเกจทัวร์ออกมาจำหน่ายโดยทางรัฐบาลจะทำการสนับสนุน 40% คาดว่าจะไม่น่าทำได้ แตรทางกระทรวงอยู่ในระหว่างการพิจารณามาตรการอื่นๆเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มบริษัทนำเที่ยวโดยเฉพาะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาทางด้านกระทรวงได้มีการมอบหมายให้กับองค์กรบริหารการพัฒนา พื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ให้มากขึ้น ทางด้าน อพท. จำได้มีการจับมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนา ศักยภาพการตลาด และ สุขอนามัย โดยมีเป้าหมาย เพื่อเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวคุณภาพ และนักท่องเที่ยวคนไทย รวมไปถึงทำให้ชุมชนสามารถตอบสนองต่อการท่องเที่ยวที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ในอนาคตจะเร่งพัฒนาชุมชนให้หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมส่งต่อให้กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถนำไปขายได้จริงในอนาคต

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *