เปิดตัวเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com

เตรียมลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ผ่านทางเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com

เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบ เกี่ยวกับโครงการ เที่ยวปันสุข ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 แพ็คเกจด้วยกันได้แก่ กำลังใจ, เราไปเที่ยวกัน และ เที่ยวปันสุข ซึ่งวางงบประมาณไว้อยู่ที่ 22,400 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเรา โครงการนี้พร้อมเปิดให้ประชาชนที่สนใจอยากจะเที่ยวภายในประเทศ สามารถลงทะเบียนพร้อมกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นี้

โครงการเที่ยวปันสุข-เราเที่ยวด้วยกัน

สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการ ที่จะเปิดตัวด้วยการนำ 2 แพ็คเกจ เที่ยวปันสุข และ เราไปเที่ยวกัน มารวมเป็นแพ็คเกจเดียวกัน ซึ่งจะเปิดให้ทางโรงแรม ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเข้าระบบได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ในส่วนของประชาชนทั่วไป ทางระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เวลาที่ลงทะเบียน ประชาชนจำเป็นจะต้องใช้ แอปพิลเคชั่น เป๋าตัง ไว้สำหรับรับเงิน E-Voucher ด้วยและเมื่อได้รับสิทธิ์ ทางกระทรวงการคลัง จะทำการโอนเงิน สนับสนุนค่าที่พัก 40% จากราคาเข้าพักต่อคืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคืน นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไข้หลักเกณฑ์ค่าเดินทางด้วย ทางรัฐจะมีการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เพราะรถโดยสาร และ รถประจำทาง รวมไปถึงรถเช่า มีจำนวนมาก ทำให้สามารถจัดแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบข้อมูลได้ทัน ทำสามารถสนับสนุนได้แค่ค่าโดยสารเครื่องบินที่ 2 ล้านใบ

รายละเอียดเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดตัว 3 สิทธิ

  • สิทธิที่ 1 ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน (ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ห้อง หรือ คืน)
  • สิทธิที่ 2 รับคูปอง มูลค่า 600 บาทต่อวัน ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร และ ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% และ อีก 40% ตัดจากคูปอง (เมื่อ Check-in เข้าที่พัก ถึงจะได้รับ e-Coupon เป็นรายวัน หลัง 17.00 น.)
  • สิทธิที่ 3 คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อที่นั่ง จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 10 ที่ นั่ง

ขั้นตอนในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไขในการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

  • มีบัตรประจำตัวประชาชน และ เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ ลงทะเบียน
  • ประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อท่องเที่ยว กิน และ นอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง

Leave A Comment

Table of content
Related articles