เตรียมตัวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรอบใหม่ 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ ในปี 2564

เปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ในปีนี้ทางกระทรวงการคลัง จะมีการทบทวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ต้องมีการเลื่อนพิจารณามาเรื่อยๆเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทางกระทรวงการคลัง จะมีการเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งตอนนี้กำลังหารือเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ต้องมีการเลื่อนพิจารณามาเรื่องๆ เนื่องจากว่าติดสถานการณ์ของการระบาดที่เกิดขึ้น ในส่วนของการเปิดให้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ล่าสุด ตอนนี้ทางกระทรวงกำลังหารือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องของระบบก่อน ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดให้ประชาชน ที่มีความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่เมื่อไหร่ แต่มีการคาดการณ์ออกมาว่า จะเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนหลังจากที่โครงการ เราชนะจบ อย่างไรก็ตาม จะพยายามเต็มที่ โดยจะมอบหลักเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาหลักๆ คือเรื่องรายได้โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้กำหนดเอาไว้

ในส่วนของโครงการ เราชนะ สำหรับประชาชนมที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต หรือ ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่น เป๋าตังได้ จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เห็นว่ามีประชาชนที่มีรายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้เกิดการตกหล่นเลยมีการทบทวนสิทธิเกิดขึ้น ภายในปีนี้ จะมีการเปิดทบทวนสิทธิรอบใหม่ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยทางกระทรวงการคลังจะมีการประชมร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง หลังจากที่จบการลงทะเบียนโครงการ เราชนะในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนทั่วไป สามารถสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้

กลุ่มที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

ในส่วนของประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ก็จะต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคน ซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยกตัวอย่างเช่นคนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากมีเงินเดือนเกินกว่า 100,000 บาท ต่อปี หรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เข้ามาสมัคร ก็จะถูกคัดกรองออกไป

เกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่

สำหรับการเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งนี้ทางกระทรวงการคลังจะทำการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิใหม่ จะดูเป็นเรื่องเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งต่างจากการรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมา ที่จะพิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายได้บุคคล ยกตัวอย่างเช่น คนในครอบครัวเช่น ภรรยาเป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีรายได้ในครอบครัวจำนวนมาก ที่ผ่านมาภรรยาได้รับสิทธิบัตรคนจน แต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์ได้ครอบครัว สำหรับเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจาจรณารายได้ของครอบครัวยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ ต้องทำการประชุมอีกครั้งเพื่อสรุป ในส่วนของเกณฑ์ที่ดูเป็นรายครอบครัวนั้น ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุป ซึ่งจะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้องลงหรือไม่นั้น ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ ต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *