ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนเพิ่มเงิน 500 บาท 3 เดือน รอลงทะเบียนรอบใหม่

ข่าวสารล่าสุดจากการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่รัฐบาลได้มีออกมาตรการเพิ่มเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพิ่มเงิน 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ต้นปี 2021 นี้

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลได้ออกมาตรการเพิ่มเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรกว่า 14 ล้านคน เพิ่มวงเงินบัตรจำนวน 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้นตั้งจ่ายเงินตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย เพื่อนำไปใช้เป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ กำหนดวันโอนเงิน จะตรงกับวันที่ 1 ของแต่ละเดือน ซึ่งผู้ที่ได้เดือนละ 300 บาท ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่ได้รับเงิน 200 บาท ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 700 บาท ต่อเดือน หากประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือ ผู้ที่ถือบัตรคนจนมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Call Center ของ กรมบัญชีกลางที่เบอร์ 02-270-6400

การลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่

สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ ซึ่งจะเปิดให้ทำในช่วงต้นปี 2564 คาดว่าทางด้านกระทรวงการคลังจะทำการเปิดลงทะเบียน เพื่อพิจารณาเงื่อนไข จะใช้ในอ้างอิงรายได้สวัสดิการแห่งรัฐที่เคยได้รับเหมือนเดิม สำหรับส่วนที่จะมีการเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการพิจาณารายละเอียด ซึ่งจะมีมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

เงื่อนไขการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่

  • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
  • ว่างงาน หรือ มีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี
  • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ หรือถือมีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
  • มีรายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
  • ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจาณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจาณาเช่นเดียวกัน

เป้าหมายของการช่วยเหลือเยียวยาด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนก็เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้ที่มีบัตรคนจน ประมาณ 14 ล้านคน โดยในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ ทำให้มีรายได้ที่ลดลง หรือ ไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *