เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรคนจน

ตรจสอบเงื่อนไข และรายละเอียด การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตามติดข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่สำหรับคนเก่า และ คนใหม่ที่มีความต้องการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเตรียมตัวอย่างไรและมีเงื่อนไขอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลายเป็นกระแสความสนใจของประชาชน เนื่องจากจะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้กระทรวงการคลัง ทบทวนโครการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือนร้อนให้ทั่วถึงมากที่สุด

การลงทะเบียนรอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนได้ก่อน
 • จะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมา ซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม จำนวน 13.65 ล้านราย ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เพราะทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไข ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ของเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี
 • ไม่มีทรัพส์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • รายได้ต่อครัวเรือน จะถูกนำมาพิจารณา

ขั้นตอนในการลงทะเบียน ขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ธนาคาร ธกส., ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย
 • ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว, รายได้, ทรัพย์สิน และ หนี้สิน
 • เก็บหลักฐานเอาไว้สำหรับยืนยันการลงทะเบียน

จากการอัพเดทล่าสุดกระทรวงการคลัง ได้ทำการเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มที่มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิให้สามารถสมัครได้ สำหรับกลุ่มเดิมที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิเช่นเดิม มาตรการล่าสุดจะมีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้น้อยตัวจริง ในส่วนของช่วงระยะเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียน ทางกระทรวงการคลังจะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *