มาตรการเราไม่ทิ้งกัน เตรียมกลับมาดูแล 1.7 ล้านคน ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จครั้งแรก

จากมาตรการของทางรัฐบาลไทยที่ออกมาตรการ แจกเงินเยียวยา ลูกจ้างชั่วคราว, อาชีพอิสระ และ บุคคลที่อยู่นอกระบบ ประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จะได้รับเงินเยียวยา รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ด้วยการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้ว และได้ผ่านเกณฑ์มีจำนวนทั้งหมด 12.8 ล้านราย แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ การคัดกรองตั้งแต่รอบแรก จำนวน 4.4 ล้านราย และ กลุ่มที่ทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 5 ล้านราย ส่วนกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ และ ได้รับการผ่านเกณฑ์ไปแล้ว จำนวน 3.3 ล้านราย

ทางด้านกระทรวงการคลัง จะทำการดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งมีจำนวน 11 ล้านราย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 22563 และ ส่วนที่เหลือจำนวน 1.8 ล้านราย จะดำเนินการโอนเงินให้ภายในสัปดาห์หน้านี้

จากการอัพเดทมาตรการปัจจุบันของมาตรการ เยียวยาเงิน 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนั้น ยังไม่มีนโยบายเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ แต่จะมีประชาชนจำนวน 1.7 ล้านราย ที่ได้ลงทะเบียนไปตั้งแต่รอบแรก แต่ไม่สำเร็จ ซึ่งคนกลุ่มนี้ยังไม่ถูกส่งชื่อเข้ามาในระบบ เราไม่ทิ้งกัน เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ไปตั้งแต่แรก ดังนั้น ทางกระทรวจการคลัง จะเริ่มเตรียมการและ จะกลับมาดูกลุ่มคนในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่ง

กลุ่มคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตั้งแต่ต้น คือ คนที่ทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน แล้วข้อมูลผิดพลาด ตั้งแต่ตอนแรก ยกตัวอย่างเช่น กรอกนามสกุลผิด, ไม่ใส่คำนำหน้าชื่อตอนกรอกข้อมูล กลุ่มคนกลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ์ไปตั้งแต่ตอนลงทะเบียน ถือว่ายังไม่ได้เข้ากระบวนการคัดกรอง ตั้งแต่ต้น ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 1.7 ล้านคน ปัจจุบัน ทางกระทรวงการคลัง ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และ จะทำการเตรียมการนำกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ว่าผิดพลาดในขั้นตอนใด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *