เงินอุดหนุนบุตร มิถุนายน 2564

ตรวจเช็คเงินอุดหนุนบุตร ในเดือนมิถุนายน 2564

เงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือที่เราเรียกกันว่า เงินอุดนหนุนบุตร นั้นเป็นโครงการที่ออกมาเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ ที่อยู่ในครอบครัวยากจน ทางรัฐบาลไทยจะช่วยค่าเลี้ยงดูบุตร โดยจะมอบเงินให้คนละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กอายุ 6 ขวบ สำหรับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตรแล้ว อยากทราบว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่ และถ้ายังไม่ได้ทำการลงทะเบียน จะสมัครได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง เรามีคำตอบ

ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด รอบใหม่มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินอุดหนุนบุตร 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม, สิงหาคม และ กรกฎาคม ในปี 2563 สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจนจำนวน 1.45 ล้านคน และในส่วนของข่าวที่เป็นกระแสว่าจะเพิ่มเงินอุดหนุนบุตรเป็น 2,000 บาทนั้นเป็นเพียงแค่ข่าวปลอมเท่านั้น

เงินอุดหนุนบุตร มิถุนายน 2564 เงินเข้าวันไหน

เงินอุดหนุนบุตรประจำปี 2564 นั้นจะมีการกำหนดวันที่เงินจะถูกโอนเข้าในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 จากปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบ 2564 สำหรับคุณพ่อคุณแม่ หรือ ผู้ปกครองท่านไหนที่มีปัญหา ไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยโทรไปที่ 02-651-6534, 02-651-6902, 02-651-6534 หรือ 02-255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147 และ 152 สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ขั้นตอนในการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร 2564

ในส่วนของปัญหาหากเงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า สามารถทำการตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเช็คเงินอุดหนุนบุตร ว่าถูกระงับสิทธิ์ หรือมีปัญหาอะไร ให้ทำการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านการเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
  • ทำการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรตามภาพ แล้วกดที่ปุ่มค้นหาข้อมูล
  • หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบสิทธิว่าถูกระงับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรหรือไม่

ความหมายของสถานะต่างๆ หากเงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า

หากตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งมาด้านบนแล้วจะพบกับสถานะต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ไม่พบสิทธิ์ = ไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ
  • E01 = ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์ หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด
  • EXX = สถานะรอการเบิกจ่าย (ไม่ต้องดำเนินการใดๆทั้งสิ้น)
  • E ตามด้วยเลขรหัสอื่นๆ = ต้องแก้ไขข้อมูล โดยติดต่อสายตรงที่เบอร์ 1300 หรือ สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

เงินอุดหนุนบุตร สมัครเพื่อลงทะเบียนได้ยังไง?

สำหรับผู้ปกครองที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียน จนเด็กอายุครบ 6 ปี แต่ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียน สามารถทำตามได้ด้านล่าง

ลงทะเบียนอุดหนุนบุตร ถ้าเคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนเลยสามารถลงทะเบียนได้ที่

  • กทม สำนักงานที่อาศัยอยู่
  • พัทยา ศาลาว่การเมืองพัทยา
  • อื่นๆ สำนักงานเทศบาล หรือ อบต. ตามภูมิลำเนา

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles